Материјали са Седме редовне сједнице одржане 24. октобра 2019.године, латиница

Материјали са Седме редовне сједнице одржане 24.10.2019. латиница