Материјали са VI редовне сједнице НСРС, наставак, латиница

Акта са VI сједнице НСРС, латиница