Трећи сазив Вијећа народа Републике Српске од 23. децембра 2010. године до 27. децембра 2014. године

Трећи сазив Вијећа народа Републике Српске конституисан је 23. децембра 2010. године.

За делегате Трећег сазива изабрани су:

У Клуб делегата из реда српског народа

1. Момир Малић 
2. Милан Тукић, предсједник Клуба делегата 
3. Новка Марковић, замјеник предсједника Клуба 
4. Дубравко Сувара 
5. Др Перица Бундало 
6. Будимир Аћимовић 
7. Миодраг Ковачевић 
8. Александар Фулурија 

У Клуб делегата из реда хрватског народа

9. Драго Видовић, потпредсједавајући 
10. Јосип Јерковић, предсједник Клуба делегата 
11. Весна Сладојевић, замјеник предсједника Клуба 
12. Марио Караџа 
13. Милан Маринчић 
14. Драган Јуричевић
15. Томислав Томљановић 
16. Иванка Гаврић 

У Клуб делегата из реда бошњачког народа

17. Мирсад Ђапо
18. Мирсад Мустафић, замјеник предсједника Клуба 
19. Фехрет Терзић 
20. Изет Банда 
21. Шевкет Хафизовић 
22. Зинајда Хошић 
23. Ибрахим Кујан 
24. Мујо Хаџиомеровић, предсједник Клуба делегата 

У Клуб делегата из реда осталих

25. Проф. др Мирослав Микеш 
26. Франц Сошња, предсједник Клуба делегата 
27. Мр Милоје Делетић, замјеник предсједника Клуба 
28. Саша Мићин 

За предсједавајућег Вијећа народа изабран је Момир Малић.
За потпредсједавајућег из реда хрватског народа изабран је Зоран Липовац, а од 26. јула 2012. године за потпредсејдавајућег је изабран Драго Видовић.
За потпредсједавајућег из реда бошњачког народа изабран је Мирсад Ђапо.
За потпредсједавајућег из реда Осталих народа изабран је проф. др Мирослав Микеш.

У радна тијела изабрани су:

У Уставну комисију изабрани су

- Момир Малић, предсједник комисије
- Драго Видовић, замјеник предсједника комисије
- Јосип Јерковић за члана комисије
- Мр Милоје Делетић за члана комисије
- Др Перица Бундало за члана комисије
- Зинајда Хошић за члана комисије
- Шевкет Хафизовић за члана комисије

Из реда стручњака из области права изабрани су

- Др Остоја Кременовић за члана комисије
- Јасенка Лукић за члана комисије 
- Мирко Стевановић за члана комисије
- Омер Вишић за члана комисије

У законодавну комисију изабрани су

- Проф. др Мирослав Микеш за предсједника комисије
- Мирсад Ђапо за замјеника предсједника комисије
- Фехрет Терзић за члана комисије
- Божидар Васић за члана комисије
- Будимир Аћимовић за члана комисије
- Иванка Гаврић за члана комисије
- Марио Караџа за члана комисије

У Комисију за избор и именовање изабрани су

- Зинајда Хошић, предсједник
- Александар Фулурија за замјеника предсједника комисије
- Ибрахим Кујан за члана комисије
- Дубравко Сувара за члана комисије
- Весна Сладојевић за члана комисије
- Драган Јуричевић за члана комисије
- Франц Сошња за члана комисије.

У Административну комисију изабрани су

- Милан Маринчић, предсједник комисије
- Саша Мићин, замјеник предсједника комисије
- Новка Марковић, члан комисије
- Драган Бањац, члан комисије
- Мирсад Мустафић члан комисије